Retrats

Galeria de retrats realitzats amb la tècnica d'oli en sec sobre paper.

El primer referent d'aquesta tècnica és de Moscou, al carrer Arbat, lloc escollit pels retratistes de carrer que buscant una tècnica ràpida i econòmica van popularitzar l'oli en sec. Aquesta no és una tècnica que normalment s'ensenyi a les escoles d'art, tot i que permet dibuixar molt ràpidament, requereix temps per aprendre i la majoria d'artistes que ho utilitzem hem d'aprendre-la sense una guia directa, un mestre o instructor. Es veu fàcil, però no ho és en absolut. El procediment requereix molta pràctica, habilitat i paciència per obtenir bons resultats, sent la impaciència la principal raó perquè molts artistes que s'apropen a aquesta tècnica acabin desertant.