Retrats

La tècnica de pintura al pastel consisteix en la utilització d'unes barres de colors de pigments en pols, barrejats amb goma o resina com aglutinant, d'aquesta manera s'aconsegueixen colors lluminosos, intensos i ben saturats. És una tècnica de les anomenades seques, ja que, a diferència de la pintura a l'oli, l'acrílic o l'aquarel·la, no s'utilitza cap dissolvent i s'aplica directament sobre la superfície de treball. Com a suport, és comú utilitzar paper de bona qualitat, de bon gramatge, de color neutre, no blanc i de lleugera rugositat, encara que la tècnica és prou versàtil perquè es pugui usar sobre altres superfícies. És una tècnica còmoda, generalment ràpida i que permet realitzar correccions amb facilitat, raó per la qual és escollida per molts artistes.
Aquest mitjà el va mencionar per primera vegada Leonardo da Vinci en 1495 tot i que probablement es va inventar a França i Itàlia a finals del segle XVI.